Paratoner,Topraklama Ve İç Tesisat Muayene Ölçüm Hizmetleri

Topraklama Ölçümü

Firmamız Topraklama Ölçümü ve Raporlama hizmetini vermektedir. İnsanların ve evcil hayvanların can güvenliğini sağlamak amacıyla gerilimin etkin değeri 50 voltun üstünde olmamalıdır. Ayrıca, herhangi bir hata anında (teknik hatalar, aşırı akımlar, yalıtımın bozulması, delinme ve bozulmalar vs) ortaya çıkan tehlikeli akımların toprağa akıtılması için topraklama yapılmaldır. Topraklanmış bir üretim tesisimde çalışan personeli elektrik şoklarından korunur, tesis içerisindeki aygıtların elektrik arızalarına karşı arızalanmalarını önlenir, elektrik enerjisinin güvenirliği ve sürekliliği artar.

 

Kontrol Periyodu:

Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,

Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,

Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:

Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,

Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,

 

Sabit olmayan tesisler için:

Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,

Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.

 

Topraklama başlıca üç amaçla yapılmaktadır.

1.Koruma topraklaması

İnsanları tehlikeli dokunma gerilimlerine karşı korumak için işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının topraklanmasıdır. (Normal şartlarda gerilim altında olmayan kısımlar)

2.İşletme topraklaması

İşletme akım devresinin, tesisin normal işletilmesi için topraklanması. (Aktif kısımların topraklanmasıdır. Normal şartlarda gerilim altında olabilen kısımlar)

3.Fonksiyon topraklaması

Bir iletişim tesisinin veya bir işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirmesi için yapılan topraklamadır.

Elektriksel Ölçüm Hizmetlerimiz ;

 • Topraklama Ölçümü ve Raporlama Hizmetleri
 • Trafo Yüksek Gerilim Topraklama Ölçümü ve Raporlama
 • Koruma Topraklaması Ölçümü ve Raporlama Hizmetleri
 • İşletme Topraklaması Ölçümü ve Raporlama Hizmetleri
 • Jeneratör Topraklama Ölçümü ve Raporlama Hizmetleri
 • Makine Gövde Koruma Topraklama Tesisatı Ölçümü
 • Pano ve Cihazların Topraklama Ölçümü ve Raporlama
 • RCD Kaçak Akım Koruma Tesisatı Sigortası Topraklama Ölçümü ve Raporu
 • Sürekllik Testi ve Raporu
 • Selvaz Yöntemi ile Topraklama Ölçümü ve Raporu
 • Paratoner Ölçümü ve Raporlama Hizmetleri
 • Faraday Kafesi ve Franklin Çubuğu Topraklama Ölçümü
 • Katodik Koruma Ölçümü ve Raporlama Hizmetleri
 • Aydınlatma Ölçümü ve Raporlama Hizmetleri
 • Termal Kamera Ölçümü ve Raporlama Hizmetleri
 • THB Harmonik Ölçümü ve Raporlama Hizmetleri
 • Trafo Yağ İzolasyon Ölçümü ve Raporlama Hizmetleri
 • Elektrik İç Tesisat Uygunluk Kontrolü ve Raporlama Hizmetleri
 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisatı Uygunluk Kontrolü ve Raporu
 • Elektrik Tesisatı Risk Analizi ve Değerlendirmesi Raporu
 • Elektrik Tesisatları Genel Uygunluk Raporu