Kompanzasyon Panoları Reaktif Durum İzleme Hizmeti

Enerji yönetimi yazılımları sayesinde, cihazların ölçtükleri değerler okunarak enerji tüketimi ve kalitesi gerçek zamanlı olarak izlenebilmektedir. Böylece kapsamlı enerji takibi, veri depolama, depolanan verilerin analiz edilerek enerji tüketiminin optimum şekilde kontrol edilmesi, enerji maliyetlerinin iyileştirilmesi ve enerji sistemlerinin sürdürülebilir hedeflere ulaşması sağlanmaktadır.

Modemler ve Veri Toplayıcılar ise RS485 haberleşme protokolüne sahip reaktif güç kontrol röleleri, şebeke analizörleri, ölçüm cihazları ve koruma kontrol röleleri tarafından sağlanan parametre ve ölçüm değerlerinin Enerji Yönetimi yazılımlarına aktarılması amacıyla kullanılmaktadır.

Firmamız dağıtım şirketi tarafından reaktif ölçümü yapılan tüm işletmelerin ücretsiz keşif ile sektörüne en uygun şekilde reaktif durumlarını uzaktan takip ederek kompanzasyon sistemindeki sorunları vakit kaybetmeden tespit ederek anında müdahale eder ve işletmenin elektrik dağıtım şirketlerinden oluşabilecek reaktif cezaların önüne geçerek ekonomik kayıplara uğramasına engel olmaktayız. Bakım sözleşmesi yapılan tesislerde reaktif ceza bedeli gelmesi durumunda firmamız tarafından karşılanmaktadır.